Mpilo Hospital Reduces Maternal Mortality

Young Preganant Women

MPILO Central Hospital has successfully implemented measures to reduce  maternal mortality from an average of  three deaths per week to zero which include reasonable service delivery, free maternal services and free blood transfusion services. On average the hospital witnesses 30 deliveries a day. There have been massive reductions in maternal mortality from an average of 3 per week to zero or three per month. SOURCE: Ministry of Health and Child Care (MoHCC)

Read More

US Government launches US$5 Mln Initiative To Expand Economic Opportunities For Zim Youth

THE United States Agency for International Development (USAID) launched the Local Works Zimbabwe Youth Program, a US$5 million economic empowerment initiative. This youth-led initiative will help create economic opportunities to address youth unemployment, increase incomes, and combat rising poverty among young people in urban and rural areas. In his remarks at the Local Works Zimbabwe Stakeholder Meeting, held on October 7, USAID/Zimbabwe Mission Director Mr. Art Brown said, “USAID would like young people to take the driver’s seat. Our approach under the Local Works program is slightly different from the…

Read More

Zvisikana Zvidiki Zvotengesa Bonde MuChiredzi

INGUVA dzepfumbamwe Manheru, vazhinji muguta re Chiredzi vakugadizirira kunorara kuti vafumo bata jongwe muromo vakananga kumabasa zuva rinoteverea. Vutunga huri mubishi kuita ma press up hwakamirira kuti vanhu varare huwane kusvusvura. Na Michael Gwarisa ari Muchiredzi Nechekure, kurikunzwika Redhiyo ichidandauka zvekuti huyai muone. Miridzo nemheterwa zvirikuridzwa kuratidza kuti vanhu vari kutamba chipisi. Haungatombofungiri kuti kune Lockdown. Mukuru umwe atakataura naye akati iye mhere mhere iyi yainge ichibva kubhawa re Chigarapasi, rinova zvakare bhawa gururusa kupinda mamwe ose munyika yeZimbabwe. Tati fambe Chinhamwe takananga kwaibva neruzha, takaona mumugagwa unoenda ku Chigarapasi…

Read More