Vana Muzvikoro Voita Zvinorova…Ngatiiseyi Misoro Pamwe Chete Tibatsire Vana Kuitira Ramangwana Rakajeka

MAPURISA akapa chenjedzo kuvabereki nevana vezvikoro zvichibva mumanyama amire nerongo aita pwere dzedu muzvikoro. Hatina chokwadi kuti izvi zvaigaroitika here, kana kuti zvitsva. Ingave nhau yekuti kwava nenharembozha dzotora mifananidzo izvo zvoita kuti nhau dzibude pachena nekukasika. By Catherine Murombedzi Havasi vans vese vave kuita chakapedza mbudzi, vashoma ivavo mucherechedzo wedambudziko rapinda muvana. Mumwe angati, “haasi wangu mwana aita chisionekwi ichi, asi, yeukai, mwana ndewe munhu wese.” Kubvira kudzokera kwaita vana vari mugwaro rekunyora bvunzo regwaro reChinomwe, gore reChina nereChitanhatu kuchikoro chesekondari, zvataona zvobuda mugapu iri zvaratidza kuti mabhuku asendekwa,…

Share
Read More

Healthcare Workers Raise Concern On Working Conditions

HEALTH care workers have raised safety concerns while offering COVID-19 services to the nation. They have families to worry about just like everyone else. By Catherine Murombedzi The above sentiments were highlighted by the Aids and TB Director in the MoHCC, Dr Owen Mugurungi in Kadoma. He was speaking at the Northern Region Meaningful Involvement of People Living with HIV forum, (MIPA). We wish we could get tested, (COVID-19) as staff we don’t even know our COVID-19 status and yet we deal with patients everyday,” the Sister in Charge of…

Share
Read More

Natpharm Gets 6 Months Cotrimoxazole Funding

THE National Pharmaceutical Company of Zimbabwe (NTAPHARM) says it has secured funding to procure uninterrupted six months supply of  cotrimoxazole an antibiotic used for various bacterial infection and is used by people living with HIV who have a CD4 count of less than 250. By Catherine Murombedzi Speaking at a sensitization meeting for the Northern Region People Living with HIV, Meaningful Involvement People Living with HIV (MIPA) in Kadoma, Natpharm Acting Director, Mr Davison Vuragu said, “The Global Fund, (GF) has funded the six months purchase of cotrimoxazole. With funding…

Share
Read More

Zimbabwe Records Reduction In New HIV Infections In June 2020 As Compared To June 2019

EASE  of collecting medication for people on life long medication has improved in the last two months during due to measures adopted by government and partners during the lockdown period to minimize the risk of acquiring COVID-19. By Catherine Murombedzi Depending on the current inventory stock-status and to ensure clients minimise travel, the Ministry of Health and Child Care (MoHCC) advised on providing a resupply which lasted a minimum of three months or up to 6 months for clients who were not ill. Each centre looked at its inventory and…

Share
Read More

New normal could drive the future

…thinking outside the box to adapt THE upheaval of 2020 from a virus goes down in history as the worst to impact the global village negatively. By Catherine Murombedzi Humanity must learn to adapt, adopt and adept to the new frontier of 2020. It is a watershed that sets a new normal. Painful as it is, life will never be the same again after 2020. History repeats itself In 1918, a similar virus sent the world in panic mode. More than 50 million people said a ‘premature and permanent good night’…

Share
Read More

Kwava Nemhete Inodzivirira Munhukadzi Kuti Asabata Hutachiona Hwe HIV

MAIZVIZIVA here kuti kwava nemhete inodzivirira munhukadzi kuti asabatire utachiona hweHIV kubva kumunhurume? Mhete iyi inosunga utachiona mbira dzakondo kuti shwee, zvekuti hapana kupukunyuka kubva mungetani idzi. NaCatherine Murombedzi Muchirungu mhete iyi inonzi Depiravine ring, yakagadzirwa nemushonga unogadzira mapiritsi ema ARV. Vazhinji vanga vaine dambudziko rekunwa mapiritsi ekudzivirira HIV anonzi pachirungu PrEP. Mushonga we PrEP uyu unodziirira vaya vanoita bonde rangarisina dziviriro yemakondomu, naizvozvo vanoita kunwa ari mapiritsi. Mhete itsva Mhete iyi inosunga utachiona mbira dzakondo, kuisa ngetani utachiona huchiri pamusuwo chaipo. Mhete iyi haipfekwe munzeve, muchigunwe kana paguvhu, inopfekwa…

Share
Read More

“COVID-19 Haitapurirwe Nekupihwa Ropa Muchipatara”-NBSZ

Hakuna mukana wekuti utachiona uhwu hungawanikwe muropa raungagamuchire kubva kuNBSZ” MUSABATIRE hana mumaoko muchizeza kuti zvino shuramatongo yatekeshera pasi rese yeCoronavirus yemhando yeCOVID-19, haiwanikwe yakahwanda muropa rinopiwa varwere vanoda ropa here? Iyi inhau iri pamiromo pevanhu vazhinji. Woti dambudziko rekuda kuwedzerwa ropa nekuda kwenjodzi, kana icho chakupa ronda chati nhunzi dzikudye here, wanikwe ropa racho rinendereka, zvinozofamba sei? NaCatherine Murombedzi Aiwa, zorodzai henyu pfungwa, izvi hazviitike, sangano guru rehomwe yeropa, iro rinoferefeta ropa  zvakare, reNational Blood Services Zimbabwe (NBSZ) rakazivisa. COVID-19 yakasiyana neutachiona hweHIV. HIV inorarama uye inogara nekukura muropa…

Share
Read More

COVID-19 Yovharisa Mabhangi, Makereke, Mabasa, Makiriniki

● ZVINO kana ana chiremba nemanesi vobatwa nedenda reCOVID-19, ndiani acharapa nekupepa varwere? Mai vatsva musana, mwana atsva kudumbu. Dai waro zvaibvira, shuramatongo yanyenyeredza varapi vedu munguva ino vagona kuramba vachitipepa sezvavakadzidzira nekupikira. KuBulawayo chipatara chikuru, cheUnited Bulawayo Hospital (UBM) chakazivisa kuti varapi gumi nevasere vaive vabatwa nechakapedza mbudzi, COVID-19. Tine tarisiro yekunaya kwavo nekukasika vadzoke mundima yavo irikudai kurema. Tinopa kutenda kukuru kunemi mose varapi vedu munyika yedu ino. Na Catherine Murombedzi ● Nharire yeutano yeCimas, inove homwe inokandwa mari neruzhinji runogadzirira hurwere hwamangwana yakavhariswa musuo nedzihwa ratekeshera pasi…

Share
Read More

VanaChiremba Vakuru Voratidzira Nenyaya Yekushaya Zvipfeko Zve COVID-19

VANACHIREMBA vakuru vanoshandira muzvipatara zveHurumende, vazivisa kuti vachaisa pasi mapadza ebasa mushure mekunge vamwe vavo vawana utachiona hweCOVID-19 vari pabasa. Mutsamba yavakanyorera mukuru akafanobata chigaro chegurukuta ravanoshandira reUtano Nekurerwa Kwakanaka Kwevana, Muzvinafundo Amos Murwira, musi weChitatu 14 Chikunguru, 2020 vakati tinokuzivisai kuti mukupera kwemazuva gumi nemana, tichaisa tsvimbo dzebasa, mapadza nenhava pasi kana kuchema kwedu kwatadza kunzwikwa. Vakuru vakati mwana asingacheme anofira mubereki. Na Catherine Murombedzi Nekuda kwekushaya simba kunomuka mari yemuno yaita musi nezuva, mari yemuno inotambirwa nanamukoti vakuru haichina basa zvachose. Mari yavanotambira yasiiwa kure kure mumujawo nemitengo,…

Share
Read More

COVID-19 Inogona Kutapukira Kumwana Achirimudumbu- Vanamazvikokota

Young Preganant Women

VANA Chiremba veku France vazivisa ivo kuti COVID-19 inogona kutapukira kumwana achiri mudumbu. Izvi zvakazivisa mushure mekunge chikomana chakaberekwa namai vaive neCOVID-19 chakawana chirwere ichi chisati chaona zuva. Nyaya Na Cathrine Murombedzi Chikomana ichi chinonzi chakazvimba huropi. Izvi zvinonzi zvakaitika utachiona hwakadanhira kubva mubvuo (placenta) chichipinda kumwana. Zvinofadza ndezvekuti mwana arikuratidza kuita zvakanaka zvekuti achanaya kuve chigwindiri. Vazvina fundo vaive vambonyeurira veruzhinji nekutapukira kweutachiona nguva apfuura, asi vaive vasina ruzivo ruzere nazvo,” munyori mukuru, Dr Daniele De Luca, vanoshandira paAntoine Beclere Hospital iri pedyo neguta guru reParis. “Tazviona zvavapachena kuti…

Share
Read More