Can A Vaccinated Person Still Get Infected With COVID-19?

ZIMBABWE kicked off the COVID-19 vaccination programme on 18 February, 2021, aiming to protect its citizens. The vaccine is open to all aged 18 and above and is accessible free of charge. Citizens must check with their nearest health facility to see where they can access the vaccine in their neighborhood. Catherine Murombedzi Health Correspondent Like all new innovations, the pace was slow at the beginning. As at April 16, 2021, a total 35 806 people had been vaccinated, with the protection programme gathering momentum, 135 new local infections from…

Read More

City Of Harare Amplifies COVID-19 Vaccination

THE City of Harare has upped the COVID-19 national vaccination programme by offering the service free of charge from their clinics in Harare. By Catherine Murombedzi Health Correspondent The COVID-19 vaccination programme kicked off last month with healthcare workers prioritised. The Vice President and Minister of Health and Child Care, Constantino Chiwenga was the first to receive the vaccine leading the way by deeds. The programme has opened up to all requiring to have the prevention jab. Yes, we are offering COVID-19 vaccination with effect from 1 April, tomorrow, from…

Read More

Couples Experience …Men Of Integrity Talk Of Bedroom Issues

“Condoms delay the pleasure, the feeling is different,” said one man. By Catherine Murombedzi JOHN AND CHIPO SOKO Woman: I do not like condoms, I get bruised down there, my partner is circumcised. We use lubrication because I am sensitive. We are a discordant couple, my partner is a blood donor for 8 years. HUSBAND TALKS: If you are married to a many who was raised in a  highly patriarchal setting, the chance of him accompanying wife to ante natal clinic is low. Social upbringing is seen in men who…

Read More

Vana Muzvikoro Voita Zvinorova…Ngatiiseyi Misoro Pamwe Chete Tibatsire Vana Kuitira Ramangwana Rakajeka

MAPURISA akapa chenjedzo kuvabereki nevana vezvikoro zvichibva mumanyama amire nerongo aita pwere dzedu muzvikoro. Hatina chokwadi kuti izvi zvaigaroitika here, kana kuti zvitsva. Ingave nhau yekuti kwava nenharembozha dzotora mifananidzo izvo zvoita kuti nhau dzibude pachena nekukasika. By Catherine Murombedzi Havasi vans vese vave kuita chakapedza mbudzi, vashoma ivavo mucherechedzo wedambudziko rapinda muvana. Mumwe angati, “haasi wangu mwana aita chisionekwi ichi, asi, yeukai, mwana ndewe munhu wese.” Kubvira kudzokera kwaita vana vari mugwaro rekunyora bvunzo regwaro reChinomwe, gore reChina nereChitanhatu kuchikoro chesekondari, zvataona zvobuda mugapu iri zvaratidza kuti mabhuku asendekwa,…

Read More

Healthcare Workers Raise Concern On Working Conditions

HEALTH care workers have raised safety concerns while offering COVID-19 services to the nation. They have families to worry about just like everyone else. By Catherine Murombedzi The above sentiments were highlighted by the Aids and TB Director in the MoHCC, Dr Owen Mugurungi in Kadoma. He was speaking at the Northern Region Meaningful Involvement of People Living with HIV forum, (MIPA). We wish we could get tested, (COVID-19) as staff we don’t even know our COVID-19 status and yet we deal with patients everyday,” the Sister in Charge of…

Read More

Natpharm Gets 6 Months Cotrimoxazole Funding

THE National Pharmaceutical Company of Zimbabwe (NTAPHARM) says it has secured funding to procure uninterrupted six months supply of  cotrimoxazole an antibiotic used for various bacterial infection and is used by people living with HIV who have a CD4 count of less than 250. By Catherine Murombedzi Speaking at a sensitization meeting for the Northern Region People Living with HIV, Meaningful Involvement People Living with HIV (MIPA) in Kadoma, Natpharm Acting Director, Mr Davison Vuragu said, “The Global Fund, (GF) has funded the six months purchase of cotrimoxazole. With funding…

Read More

Zimbabwe Records Reduction In New HIV Infections In June 2020 As Compared To June 2019

EASE  of collecting medication for people on life long medication has improved in the last two months during due to measures adopted by government and partners during the lockdown period to minimize the risk of acquiring COVID-19. By Catherine Murombedzi Depending on the current inventory stock-status and to ensure clients minimise travel, the Ministry of Health and Child Care (MoHCC) advised on providing a resupply which lasted a minimum of three months or up to 6 months for clients who were not ill. Each centre looked at its inventory and…

Read More

New normal could drive the future

…thinking outside the box to adapt THE upheaval of 2020 from a virus goes down in history as the worst to impact the global village negatively. By Catherine Murombedzi Humanity must learn to adapt, adopt and adept to the new frontier of 2020. It is a watershed that sets a new normal. Painful as it is, life will never be the same again after 2020. History repeats itself In 1918, a similar virus sent the world in panic mode. More than 50 million people said a ‘premature and permanent good night’…

Read More

Kwava Nemhete Inodzivirira Munhukadzi Kuti Asabata Hutachiona Hwe HIV

MAIZVIZIVA here kuti kwava nemhete inodzivirira munhukadzi kuti asabatire utachiona hweHIV kubva kumunhurume? Mhete iyi inosunga utachiona mbira dzakondo kuti shwee, zvekuti hapana kupukunyuka kubva mungetani idzi. NaCatherine Murombedzi Muchirungu mhete iyi inonzi Depiravine ring, yakagadzirwa nemushonga unogadzira mapiritsi ema ARV. Vazhinji vanga vaine dambudziko rekunwa mapiritsi ekudzivirira HIV anonzi pachirungu PrEP. Mushonga we PrEP uyu unodziirira vaya vanoita bonde rangarisina dziviriro yemakondomu, naizvozvo vanoita kunwa ari mapiritsi. Mhete itsva Mhete iyi inosunga utachiona mbira dzakondo, kuisa ngetani utachiona huchiri pamusuwo chaipo. Mhete iyi haipfekwe munzeve, muchigunwe kana paguvhu, inopfekwa…

Read More

“COVID-19 Haitapurirwe Nekupihwa Ropa Muchipatara”-NBSZ

Hakuna mukana wekuti utachiona uhwu hungawanikwe muropa raungagamuchire kubva kuNBSZ” MUSABATIRE hana mumaoko muchizeza kuti zvino shuramatongo yatekeshera pasi rese yeCoronavirus yemhando yeCOVID-19, haiwanikwe yakahwanda muropa rinopiwa varwere vanoda ropa here? Iyi inhau iri pamiromo pevanhu vazhinji. Woti dambudziko rekuda kuwedzerwa ropa nekuda kwenjodzi, kana icho chakupa ronda chati nhunzi dzikudye here, wanikwe ropa racho rinendereka, zvinozofamba sei? NaCatherine Murombedzi Aiwa, zorodzai henyu pfungwa, izvi hazviitike, sangano guru rehomwe yeropa, iro rinoferefeta ropa  zvakare, reNational Blood Services Zimbabwe (NBSZ) rakazivisa. COVID-19 yakasiyana neutachiona hweHIV. HIV inorarama uye inogara nekukura muropa…

Read More