Madzimai Akupedzwa Nzara Yebonde Ne Gym Ne Mabasa- Vana Mazvikokota

MUDZIMAI akagarisa  asina kunzi tokonyo zvinogona kuvhiringa zvakwanda. Zvino kunze kwaita dambudziko, madzimai akawanda haachafarire bonde nekuda kwezvikonzero zvakwanda mazuva ano. Umwe Mazvikokota pane tsvakurudzo dzakaitwa anoti iye madzimai akupedzwa simba kugym, huye nekuita mabasa akawanda zvinosangasira anoita kuti vanete pfungwa zvese nemuviri. Na Michael Gwarisa Tsvakurudzo yakaitwa ku United Kingdom ye National Survey of Sexual Attitudes inoratidza kuti vanhu havachafadzane pabonde sezvaiitwa chinyakare. Sarudzo idzi dzakaona kuti mugore ra 1990, murume nemukadzi vaigona kuita bonde kshanu pa mwedzi, mugore ra 2000, vadikani vaiita bonde kana (4 times) tozoti muna…

Read More