Ministry Of Health, WHO Implement Non-Chemical Based Malaria Prevention Measures In Chiredzi

THE Government of Zimbabwe, through the Ministry of Health and Child Care (MoHCC) in collaboration with the World Health Organization (WHO) and other stakeholders in malaria control is carrying out a study on  a malaria prevention approach in Chiredzi district, Masvingo province, through a project called the AFRO II Project, a multi country initiative which aims at developing measures which are environmentally sound and effective for malaria vector control. By Michael Gwarisa The AFRO II  Project is a research study that is aimed at gathering evidence for additional/alterative interventions against…

Read More

Zvisikana Zvidiki Zvotengesa Bonde MuChiredzi

INGUVA dzepfumbamwe Manheru, vazhinji muguta re Chiredzi vakugadizirira kunorara kuti vafumo bata jongwe muromo vakananga kumabasa zuva rinoteverea. Vutunga huri mubishi kuita ma press up hwakamirira kuti vanhu varare huwane kusvusvura. Na Michael Gwarisa ari Muchiredzi Nechekure, kurikunzwika Redhiyo ichidandauka zvekuti huyai muone. Miridzo nemheterwa zvirikuridzwa kuratidza kuti vanhu vari kutamba chipisi. Haungatombofungiri kuti kune Lockdown. Mukuru umwe atakataura naye akati iye mhere mhere iyi yainge ichibva kubhawa re Chigarapasi, rinova zvakare bhawa gururusa kupinda mamwe ose munyika yeZimbabwe. Tati fambe Chinhamwe takananga kwaibva neruzha, takaona mumugagwa unoenda ku Chigarapasi…

Read More