Varume Vakamboita COVID Voshungurudzwa Nedambudziko Rekupera Simba Kwenhengo Dzavo Dzesikarudzi

VANHU vakawanda vakambobatwa ne denda re COVID-19 munguva yakati pfuurei, varikuratidzika kuti vachiri kushungurudzwa nezviratidzo zve COVID-19 nezvimwe zvirerwere zvakawanda kusanganisira kupera simba kwenhengo dzana baba dzesikarudzi panguva dzebonde. Na Michael Gwarisa Dambudziko rehurwere mushure me COVID rakatumidzwa nana mazvikokota kuti Long COVID. Vachitaura nevatori venhau muguta guru re Harare pamusangano wakarongwa neve Health Communicators Forum of Zimbabwe (HCF), Muzvinamushonga wema ndiriri, va Tinashe Mudzviti vakati ivo varume vakawanda vakuuya ku ma pharmacy emuzvipatara zvehurumende ne ayo akazvimrira vachitsvaga mishonga kana mapiritsi angavabatsira kuti vawane simba. Ichokwadi, varume vakawanda vakambosangana…

Read More

Chii Chinokonzera Kuti Nhengo Yababa Ipere Simba Nguva Dze Bonde?

WAKAMBOTI here uripakati pekujaiva kukambo kaunodisisa mubhahwa magetsi obva angodzima. Zvinosvota sei? Izvozvo ndozvinonzwa vana mai vakawanda mudzimba umu kana chombo chababa chapera simba nguva dzekuti vanga vachifanira kufamba nebhora. Na Michael Gwarisa Kupera simba kwennhengo yababa kana kuti Erectile Dysfunction (ED) kunoitika kana murume kana kuti baba vatadza kuti nhengo yavo irambe yakamira zvinokonzera kuti mese murume nemukadzi musare mune nzara. Dambudziko iri re Erectile Dysfuntion rinowedzerawo ne zvikamu makumi maviri (22%) kuvarume vari pamusoro pe makore makumi matanahtu (60) huye makumi matatu kuvarume vane makore makumi masere (70).…

Read More