HIV Testing Beams Longevity To People Living With HIV: Rev Kapachawo

THE old adage which says “the journey of a thousand miles begins with a single step’, aptly sums up the journey through which renowned HIV activist and clergyman, Reverend Maxwell Kapachawo walked in his quest to conquer the ravenous HIV/AIDS claiming millions of lives annually. By Kudakwashe Pembere Most of you still remember the famed 2005 Television and Radio advert, “Ini ndiriPastor uyezve ndiri HIV Positive. Ndinosevenza neZinerela. Shoko rangu guru nderekuti HIV haina shasha inogona kubata chero munhu. Mwari vanechekuita nehupenyu hwangu nehwako. Naizvozvo ngativarumbidzei Hallelujah! ….Ngatinamateyi kuti Mwari…

Share
Read More