Varume Yamwai Mazamu Emadzimai Enyu Nguva Dzose Kuti Mukurumidze Kuziva Kana Madzimai Enyu Akumera Gomarara Remazamu (Breast Cancer)

DAMBUDZIKO re Gomarara kana Cancer yemazamu (Breast Cancer) nderimwe ratekeshera nenyika ye Zimbabwe ne pasi rose.

Na Michael Gwarisa

Munyika ye Zimbabwe, kunyangwe zvazvo Gomarara rechibereko riri iro rino bata pamwe nekuuraya madzimai akawanda, zvinoratidza kuti dambudziko re cancer yemazamu ririkukura zvakare.

Vachitaura Pane Umwe Musangano wakaitwa munyika ye Nigeria ku Upper East Region, Mbuya Nyamukuta Mary Azika  vakati ivo kuyamwisa varume mazamu kunogona kupedza dambudziko re gomarara re mazamu nekuti kazhinji kacho chinoita kuti vakadzi vaende kuchipatara chirwere chakomba inyaya yekuti vanenge vanonoka kuzviona.

Izvi vakataura pamusangano wakarongwa ne ve Upper East Regional Chapter of the Distance Education Students Association of Ghana (DESAG) of the University of Cape Coast (UCC).

Mwana muchecje anomwa mukaka pamazamu aamai, muruwe wako anogona kuyamwa zvakare. Zvakatokosha kuti murumwe ayamwe zamu nekuti akanzwa pazamu paita kabundu kana kuti mukati muchiita semakaomarara, anobva ataura kuti pane chinhu chaari kunzwa.

“Imi varume, haikona kurega madzimai enyu achimera gomarara remazamu imi muripo. Kuyamwa mazamu chinhu chakakosha zvikuru kumudzimai,” vakadaro mbuya nyamukuta.

Mbuya Nyamukuta Mary Azika, vanova ivo mumwe wevanamazvikokota mune zvehutano munyika ye Nigeria vakaenderera mberi vakati ivo Gomarara remazamu rinotora nguva yakareba kuti rionekwe kasi ukatamba uchisvinyanga kana kusveta zamu zvinogona kuonekwa risati radzika midzi.

“Bundu rinomera dzimwe nguva haurunzwi nekuti harirwadze. Iduku zvekuti ukase nang’anidza, haungazive kuti pane chinhu. Mune marunda ari muzamu, nekudaro unogona kutadza kuona bundu regomarara. Chubundu ichi hachirwadze.

“Rinogona kugara kana kwemakore matatu ririmo usina kana chaunonzwa. Kana razokomba, ndipo paunotanga kuona zviratidzo. Unonzwa kunge uri kunyerekedzwa, dzimwe nguva unonzwa sekuti pane tsono dziri kukubaya.”

Vakaenderera mberi vakati ivo chimwe chiratidzo chinoratidza kuti gomarara re zamu rakomba ndechenkuti munhukadzi anogona kuti chero asiri kuyamwisa, akasvina zamu, rinobuda mvura ye yellow yakasangana neropa.

“Panguva iyi, unenge wakunzwa kurwadziwa. Ukaona wakurwadziwa, ziva kuti chirwere chakomba. Tinokurudzira kuti tisarege gomarara richiokomba.”

 

Related posts

Leave a Comment